Alemtuzumab v léčbě sclerosis multiplex

Číslo: 6 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Neurologie

Souhrn

Alemtuzumab je humánní monoklonální protilátka namířená proti antigenům CD52, exprimovaným na většině buněk lymfoidní linie. Její podání tedy navozuje snížení počtu CD52-pozitivních buněk v periferní krvi. Primárně je proto směrován k využití u hematologických malignit (chronická lymfocytární leukemie, kožní T-lymfomy apod.), ale též po transplantaci ledviny či kostní dřeně. Jeho účinek byl navíc nyní zkoumán ve dvou otevřených klinických studiích u nemocných s roztroušenou sklerózou. Překvapivě byl při užívání alemtuzumabu zaznamenán pouze vzácný výskyt těžkých nebo oportunních infekcí. Bohužel se však až u 30 % nemocných objevila autoimunitní reakce (nejčastěji postiženým orgánem byla štítná žláza); pozorována byla též trombocytopenická purpura či Goodpastureův syndrom.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky