IVIG v léčbě myozitid rezistentních vůči kortikosteroidům

Číslo: 6 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Neurologie

Souhrn

Intravenózně aplikované imunoglobuliny ve vysokých dávkách (IVIG) představují účinnou léčbu u řady autoimunitních onemocnění či chorob provázených systémovým zánětem. Recentně byla sledována účinnost pegylovaných IVIG (GB-0998) v léčbě kortikosteroid-refrakterní polymyozitidy a dermatomyozitidy. Do randomizované a placebem kontrolované studie bylo zařazeno 26 osob (z čehož 16 mělo polymyozitidu). Léčba vedla k signifikantnímu zlepšení primárního ukazatele, kterým bylo skóre MMT (manual muscle test), a stejně tak i sekundárních ukazatelů (sérová koncentrace kreatininu či vykonávání běžných denních aktivit). Z celkového počtu 19 zaznamenaných nežádoucích účinků byly dva označeny jako závažné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky