Fingolimod a další perorální léčba sclerosis multiplex

Číslo: 6 / 2011 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Neurologie

Souhrn

Současné možnosti léčby relabující-remitující formy roztroušené sklerózy se rychle rozrůstají. Zajímavé jsou především přípravky dostupné pro perorální užití – fingolimod, cladribin, teriflunomid, laquinimod a dimethylfumarát –, jejichž účinnost je aktuálně předmětem klinických studií II. a III. fáze, popřípadě již i studií postmarketingových. Hovoří se proto někdy o nové éře léčby tohoto invalidizujícího onemocnění. Pravděpodobně nyní nejstudovanější látkou je fingolimod, který je derivátem myriocinu, přirozeně přítomného v houbě Isaria sinclairii. Jde o strukturní analog sfingosinu, který po své fosforylaci a interakci se sfingosinovými receptory S1PR1 v lymfatických uzlinách sekvestruje zde přítomné lymfocyty a zabraňuje tím jejich přestupu do centrálního nervového systému, kde tak nemohou být zapojeny do imunitních reakcí. Popisován je i jeho stimulační účinek na buňky glie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky