Sitagliptin a chronické onemocnění ledvin

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Stanislav Šurel
MUDr. Michal Šurel
Autoři - působiště: Dialýza, nefrologie a diabetologie, Nemocnice Boskovice

Souhrn

Sitagliptin (Januvia) je prvním zástupcem nové skupiny antidiabetik – inhibitorů dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4), tzv. gliptinů. DPP-4 je enzym rychle degradující inkretiny – hormony gastrointestinálního traktu, které zvyšují glukózou stimulovanou sekreci inzulinu a zároveň inhibují sekreci glukagonu jako odpověď na prandiální podnět.

Mezi základní inkretiny patří glukagonu podobný peptid-1 (GLP-1 – glukagon-like peptide-1) a glukózo-dependentní polypeptid (GIP – glucose-dependent insulinotropic polypeptide). Výsledkem vyplavení inkretinů po jídle je pokles glykemie. Inhibitory DPP-4 tedy prodlužují a zesilují účinek GLP-1 a GIP.

V klinických studiích byl prokázán účinek sitagliptinu na pokles glykovaného hemoglobinu A1c (HbA1c) zároveň s dobrou snášenlivostí léku bez vlivu na hmotnost pacientů a s minimálním výskytem hypoglykemie. To je dáno glukózo-dependentním účinkem na sekreci inzulinu, to znamená, že účinek se neprojevuje při normální nebo snížené glykemii. Proto je sitagliptin moderním, perspektivním, účinným a dobře snášeným lékem v terapii diabetes mellitus (DM) 2. typu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky