Klinické zkušenosti s mometason furoátem v inhalační formě

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obory: Alergologie, Pneumologie
Autoři: MUDr. Irena Krčmová, CSc.
Autoři - působiště: Ústav klinické imunologie a alergologie FN, Hradec Králové
Klíčová slova: bronchiální astma, mometason furoát, inhalační podání

Souhrn

Krčmová I. Klinické zkušenosti s mometason furoátem v inhalační formě. Farmakoterapie 2012;8(1):29–33.

Cílem léčby astmatu je dosažení dlouhodobě stabilizovaného stavu, který označujeme jako astma pod kontrolou. Kontrolující, preventivní antiastmatika působí proti zánětu dýchacích cest. Nejvýraznější protizánětlivý účinek mají kortikosteroidy podávané v inhalační formě, které jsou lékem první volby. Mometason furoát je účinný inhalační protizánětlivý kortikosteroid, který představuje efektivní udržovací léčbu lehkého, středně těžkého až těžkého perzistujícího bronchiálního astmatu. Díky nízké biologické dostupnosti vykazuje vynikající bezpečnostní profil. Je určen k pravidelné léčbě astmatiků ve věku od 12 let v dávkování 200–400 μg 1x či 2x denně dle tíže astmatu a kontroly nad chorobou. Vlastnosti mometason furoátu (vysoká receptorová afinita, nízká biologická dostupnost) ho předurčují taktéž pro léčbu astmatu u dětí, dle FDA je v USA registrován od 4 let věku. Slibné jsou klinické studie inhalačních fixních kombinací mometason furoátu s dlouhodobě působícími β2-agonisty formoterolem a indacaterolem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky