Vernakalant – antiarytmikum nové generace pro akutní verzi fibrilace síní

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Kardiologie
Autoři: Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA
doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D.
Autoři - působiště: I. interní klinika – kardiologická LF UP a FN, Olomouc
Klíčová slova: vernakalant, fibrilace síní, kardioverze, proarytmie

Souhrn

Táborský M., Heinc P. Vernakalant – antiarytmikum nové generace pro akutní verzi fibrilace síní. Farmakoterapie 2012;8(1):42–48.

Vernakalant je nové antiarytmikum, působící selektivně na úrovni srdečních síní, kde je zacílen na specifické kanály: kanál Kv1.5, který váže IK(ur), a kanál Kir3.1/3.4, který váže IK(Ach). Může též působit jako blokátor Ito, pozdní složky INa, s mírnou blokádou IKr proudů. Vernakalant je v současnosti dostupný pro klinickou praxi v intravenózní formě. Studie II. a III. fáze prokázaly účinnost intravenózního vernakalantu pro ukončení čerstvě vzniklé fibrilace síní trvající déle než 3 hodiny a méně než 7 dní (přibližně 50% účinnost oproti 10% u placeba). Nejeví se jako efektivní v případě fibrilace síní trvající déle než 7 dní, a nevykazuje účinnost ani u flutteru síní. Studie s perorálním podáním vernakalantu byly navrženy tak, aby zhodnotily jeho účinnost a bezpečnost v prevenci rekurence fibrilace síní. Vernakalant se projevuje jako účinný a především bezpečný lék, přičemž nejběžnějšími nežádoucími vedlejšími účinky jsou poruchy vnímání chuti, bradykardie, kýchání, parestezie, nauzea a hypotenze. Během klinických studií byl pozorován minimální proarytmogenní účinek aplikace léku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky