bilastin

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubriky: Profily léčiv, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Alergologie
Autoři: Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.
MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.*
Autoři - působiště: Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice na Homolce, Praha
*Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHETA) a Ústav farmakologie 2. LF UK, Praha
Klíčová slova: bilastin, antihistaminika, alergická rhinokonjunktivitida, chronická kopřivka

Souhrn

Bilastin je nové nesedativní antihistaminikum s vysokou selektivitou k H1-receptorům a protizánětlivým účinkem. Nástup účinku je rychlý a přetrvává 24 hodin. Protože bilastin není metabolizován ani v játrech, ani ve střevní stěně, jeho potenciál lékových interakcí je minimální. Bilastin je indikován k symptomatické léčbě alergické rhinokonjunktivitidy (sezonní i celoroční) a chronické kopřivky. V klinických studiích byl srovnatelně účinný jako cetirizin, desloratadin nebo levocetirizin, s nižší tendencí ke vzniku tlumivých nežádoucích účinků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky