Současné postavení esmololu v léčbě kardiovaskulárních onemocnění

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Kardiologie
Autoři: Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA
doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D.
Autoři - působiště: I. interní klinika – kardiologická LF UP a FN, Olomouc
Klíčová slova: β-blokátor, krátkodobě působící, esmolol

Souhrn

Táborský M, Heinc P. Současné postavení esmololu v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Farmakoterapie 2012;8(1):54–58.

V současné době zažívá určitou renesanci krátkodobě působící β-blokátor esmolol hydrochlorid. Eliminační poločas esmololu je pouhých 9 minut a účinek odeznívá do 20–30 minut. Distribuční poločas je 2 minuty a účinek se projevuje při kontinuální infuzi do 5–10 minut. Esmolol je proto optimálním β-blokátorem v indikacích s potřebou rychlého nástupu účinku a jeho přesné titrovatelnosti. Dávkováni je přísně individuální. Běžně je léčba zahajována úvodní dávkou 25–100 mg i. v. (500 μg/kg během 1 minuty), následovanou kontinuální infuzí s rychlostí podání 50–500 μg/kg/min. V případě potřeby je dávka titrována po 4 až 6 minutách. Podávání esmololu je indikované při supraventrikulárních tachykardiích s výjimkou preexcitace a v akutní kardiologii při nestabilní angině pectoris, akutním infarktu myokardu a v indikaci léčby β-blokátory v akutní fázi. Dále je esmolol vhodný při operaci srdce v mimotělním oběhu s kardioplegií s refrakterními supraventrikulárními nebo komorovými arytmiemi či při pooperační arteriální hypertenzi. Kromě kardiologie je esmolol nejvíce využíván v perioperační léčbě a při kritických stavech indikovaných pro podání β-blokátorů u nemocných, u nichž nelze β-blokátory vzhledem ke kumulaci rizikových faktorů podat. Relativně novou indikací v radiodiagnostice je stabilizace tepové frekvence při vyšetření myokardu počítačovou tomografií nebo magnetickou rezonancí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky