febuxostat

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Autoři - působiště: Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHETA) a Ústav farmakologie 2. LF UK, Praha
Klíčová slova: febuxostat, dna, kyselina močová, urikemie

Souhrn

Doležal T. Febuxostat. Farmakoterapie 2012;8(1):59–63.

Febuxostat je novým, vysoce inovativním lékem pro terapii hyperurikemie, která vede ke kumulaci urátových krystalů a ke vzniku dny. Jedná se o inhibitor xantinoxidázy non-purinové struktury, který má ve srovnání s allopurinolem vyšší afinitu a selektivitu ke xantinoxidáze. Účinnost a bezpečnost febuxostatu byla dokumentována ve dvou klinických studiích III. fáze, APEX a FACT, v nichž byl febuxostat v obou dávkách (80 mg a 120 mg denně) signifikantně účinnější než allopurinol 300 mg denně v dosažení cílové hodnoty urikemie. V další studii, FOCUS, bylo dlouhodobé snížení urikemie febuxostatem provázeno rozpuštěním dnavých tofů a kompletním vymizením dnavých záchvatů. Febuxostat byl velmi dobře snášen – nejčastějšími nežádoucími účinky byly abnormality jaterních funkcí, průjem, nauzea a bolesti hlavy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky