Linagliptin: zajímavá novinka v léčbě diabetes mellitus 2. typu

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
MUDr. Pavel Trachta
MUDr. Markéta Kindlová
Autoři - působiště: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: diabetes mellitus, inhibitory DPP-4, linagliptin, jaterní insuficience, renální insuficience

Souhrn

Haluzík M, Trachta P, Kindlová M. Linagliptin: zajímavá novinka v léčbě diabetes mellitus 2. typu. Farmakoterapie 2012;8(1):82–88.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí léků založených na ovlivnění inkretinů patří v současné době k preferovaným postupům vzhledem k příznivým metabolickým účinkům i ke skutečnosti, že tato léčba nevede ke vzniku hypoglykemie. Ze skupiny inhibitorů dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4) jsou v České republice v současné době k dispozici tři léky, sitagliptin, vildagliptin a saxagliptin, jejichž účinky na kompenzaci diabetu jsou kvantitativně podobné. Linagliptin je dalším ze skupiny inhibitorů DPP-4, který se kromě vlastností společných všem gliptinům (dobrá účinnost, minimální výskyt nežádoucích účinků) vyznačuje unikátní metabolizací, umožňující jeho podávání pacientům ve všech stadiích renální a jaterní insuficience bez nutnosti úpravy dávky. Cílem tohoto sdělení je pojednat o klinických účincích linagliptinu a jeho postavení v léčbě diabetes mellitus 2. typu. Dosavadní výsledky klinických studií naznačují, že tento lék by mohl být velmi dobře využitelný nejen u pacientů s diabetem bez komplikací, ale také u nemocných, u nichž je výběr antidiabetik výrazně omezený vzhledem k přítomnosti renální a jaterní insuficience.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky