Duloxetin v léčbě bolestivé diabetické neuropatie

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Bolest, Diabetologie
Autoři: Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Autoři - působiště: Neurologická klinika Pardubické krajské nemocnice a Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
Klíčová slova: neuropatická bolest, bolestivá diabetická neuropatie, inhibitor zpětného vstřebávání serotoninu a noradrenalinu, léčba založená na důkazech

Souhrn

Ehler E. Duloxetin v léčbě bolestivé diabetické neuropatie. Farmakoterapie 2012;8(1):89–94.

Bolestivá diabetická neuropatie se vyskytuje asi u 10–20 % všech diabetiků a u 40–50 % nemocných s diabetickou neuropatií. Nejčastěji se jedná o symetrickou distální senzitivní či senzitivně-motorickou neuropatii, která je provázena neuropatickou bolestí. Duloxetin hydrochlorid je duální selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu na neuronálních synapsích. Serotonin a noradrenalin se účastní na modulaci centrálních drah bolesti, a to zejména pomocí descendentních inhibičních drah. Duloxetin se dobře vstřebává z gastrointestinálního traktu a dosahuje maximální koncentrace v séru za 6 hodin. Účinek duloxetinu na zmírnění bolesti při bolestivé diabetické neuropatii byl testován v celé řadě klinických studií. Většinou byl hodnocen jako středně velký a NNT (number needed to treat) byl 4,3. V recentní srovnávací studii bylo prokázáno, že duloxetin má podobnou účinnost jako pregabalin.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky