Volba léčebné strategie – zásadní předpoklad úspěšné prevence kardiovaskulárních příhod

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubriky: Farmakoterapeutické postupy, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Michal Vrablík
Autoři - působiště: Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: kardiovaskulární riziko, arteriální hypertenze, dyslipidemie, blokáda RAS, statiny, compliance

Souhrn

Možností ovlivňování rizikových faktorů aterosklerózy (a kardiovaskulárních onemocnění) přibývá. Je ale zřejmé, že ne všechny způsoby modifikace rizikového profilu účinkují stejně. I léčba se stejným vlivem na úroveň rizikových faktorů (výši krevního tlaku, glykemii, koncentraci sérových lipidů) se může lišit v míře ovlivnění výskytu klinických příhod. O úspěchu terapie rozhoduje řada faktorů: načasování, volba léčebného postupu, kombinace různých možností, a zásadním způsobem na něj působí i compliance pacienta s navrženými postupy. Nejúspěšnější programy snižování kardiovaskulárního rizika jsou založeny na kombinaci trvalé změny životního stylu a farmakologické intervence nejvýznamnějších rizik. Ve většině klinických situací tvoří hlavní pilíře farmakologické léčby antihypertenzní režimy založené na inhibici systému renin-angiotenzin-aldosteron blokátorem kalciových kanálů v kombinaci s hypolipidemickou léčbou statinem. Tento postup s prokázanou synergií účinku jistě není univerzální, ale bude vhodný pro velkou skupinu nemocných v primární i sekundární prevenci oběhových komplikací aterosklerózy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky