Postavení tiotropia v novém doporučení GOLD pro léčbu chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubriky: Farmakoterapeutické postupy, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Vratislav Sedlák
Autoři - působiště: Plicní klinika FN, Hradec Králové
Klíčová slova: léčba CHOPN, dlouhodobě působící bronchodilatancia, tiotropium

Souhrn

V prosinci 2011 vydala skupina expertů GOLD (Global Obstructive Lung Disease) aktualizovaná doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Jejich součástí je především nové klasifikační schéma – při tzv. kombinovaném posouzení pacienta zohledňujeme nejen tíži obstrukční ventilační poruchy (spirometrie), která byla v dosavadním schématu v popředí, ale též tíži symptomů, frekvenci exacerbací a přítomnost komorbidit. Stratifikace pacientů s CHOPN je určující pro způsob farmakologické léčby. Jednoznačně jsou preferována dlouhodobě působící anticholinergika (tiotropium) a dlouhodobě působící β2-agonisté, postoj k inhalačním kortikosteroidům (IKS) je nadále rezervovaný. Tiotropium je vzhledem k potenciálu zpomalení poklesu FEV1 lékem první volby zejména v časném stadiu CHOPN, jeho podávání je však přínosné ve všech stadiích onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky