Léčba pacientů s diabetes mellitus 2. typu a renální insuficiencí

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubriky: Farmakoterapeutické postupy, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Diabetologie
Autoři: Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
MUDr. Petr Bouček
Autoři - působiště: Centrum diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, renální insuficience, hyperglykemie

Souhrn

Přibližně polovina nemocných s diabetes mellitus 2. typu má určitý stupeň funkčního postižení ledvin. Přítomnost onemocnění ledvin zvyšuje riziko kardiovaskulárních komplikací a postupné progrese renální insuficience. Mezi základní léčebná opatření patří léčba hyperglykemie s cílovými hodnotami HbA1c do 5,3 % (53 mmol/mol). Redukce funkčního parenchymu ledviny a pokles renálních funkcí jsou obvykle provázeny vyšším rizikem těžkých hypoglykemií a nutností snižovat dávky inzulinu, event. inzulinových sekretagog. Výběr farmak k léčbě hyperglykemie ve fázi renálního selhání je ovlivněn farmakologickými vlastnostmi jednotlivých farmak s ohledem na podíl ledvin na jejich metabolismu a vylučování. Ve fázi terminálního selhání ledvin (eGF < 0,25 ml/s) můžeme bezpečně podávat inzulin, pioglitazon a linagliptin; ve snížené dávce a s určitou opatrností také gliquidon či repaglinid, vildagliptin a sitagliptin. Lékem volby u pacientů s diabetem 2. typu je v současné době metformin. Ten je však kontraindikován při těžké renální insuficienci (eGF < 0,5 ml/s). Při středně závažném renálním postižení (eGF 0,5–1,0 ml/s) by neměla být léčba nově zahajována a u nemocných, kteří jsou již metforminem léčeni, by měla být dávka snížena na polovinu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky