Převedení pacientů s nekontrolovanou arteriální hypertenzí na terapii fixní kombinací telmisartan + amlodipin – studie TEAMSTA-10

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Úvod

Arteriální hypertenze je známým rizikovým faktorem kardiovaskulárních (KV) a cerebrovaskulárních onemocnění, a snížení krevního tlaku (TK) vede k signifikantnímu poklesu rizika cévních příhod – v analýze Lewingtona a spol. byl pokles systolického TK (sTK) o 20 mm Hg či diastolického TK (dTK) o 10 mm Hg provázen dvojnásobným poklesem mortality na následky cévní mozkové příhody, ischemické choroby srdeční a z dalších cévních příčin.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky