Dlouhodobé hemodynamické účinky ambrisentanu u pacientů s plicní arteriální hypertenzí

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Úvod

Ambrisentan je látka působící jako antagonista endotelinových receptorů. Ve studiích ARIES-1 a ARIES-2 bylo při jeho použití u pacientů s plicní arteriální hypertenzí (PAH) prokázáno zlepšení fyzické výkonnosti a oddálení zhoršení klinického stavu. Pacientům ze studií ARIES-1 a ARIES-2 bylo umožněno pokračovat v léčbě ambrisentanem v rámci extenze těchto studií (ARIES-E), jejíž dvouletá data byla nedávno publikována – podávání ambrisentanu bylo spojeno se setrvalým zlepšením výsledků testu šestiminutovou chůzí (6-minute walk distance test) a snížením rizika zhoršení klinického stavu, abnormalit jaterních testů nebo úmrtí. U některých nemocných, kteří byli zařazeni do studie ARIES-E, byla během sledování provedena opakovaná pravostranná srdeční katetrizace (RHC), a právě jejich výsledky jsou zde prezentovány.

Komentář ke studii

MUDr. Pavel Jansa

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky