Časné přidání inzulinu glargin k metforminu, léčbě sulfonylureou či k jejich kombinaci – vliv na kontrolu glykemie a výskyt hypoglykemie

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Úvod

Doporučení Americké diabetologické asociace (ADA) a Evropské asociace pro studium diabetu (EASD) z roku 2009 zdůrazňují význam časného a rychlého dosažení kontroly glykemie (hodnota glykovaného hemoglobinu [HbA1c] < 7 % DCCT) s tím, že časná intervence přispívá k udržení nižších hodnot HbA1c v dalším průběhu onemocnění a snižuje riziko dlouhodobých komplikací souvisejících s diabetem. Za účelem těsnější kontroly glykemie jsou jako první krok doporučeny změna životního stylu a nasazení metforminu (MET), jako druhý krok (pokud je stávající léčba nedostatečně účinná) přidání bazálního inzulinu nebo derivátu sulfonylurey (SU) a jako třetí krok přidání inzulinu nebo intenzifikace inzulinového režimu. V praxi je však nasazení inzulinu z různých příčin často odkládáno a tato léčba je zahájena až po selhání dvou či tří perorálních antidiabetik (PAD).

Komentář ke studii

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky