Indacaterol vs. tiotropium v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci – studie INTENSITY

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, 3. LF UK a Nemocnice na Bulovce, Praha

Úvod

Bronchodilatancia jsou základem symptomatické léčby pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). V současné době jsou dostupné dvě lékové skupiny inhalačních bronchodilatancií s dlouhodobým účinkem, která se aplikují 1x denně – inhalační anticholinergika s dlouhodobým účinkem (LAMA) (tiotropium) a inhalační ultra-dlouhodobě působící β2-agonisté (U-LABA) (indacaterol). Dosud byly provedeny dvě klinické studie srovnávající indacaterol a tiotropium, předkládaná studie INTENSITY je však první dvojitě zaslepenou studií, jejímž primárním cílem je porovnání těchto dvou inhalačních bronchodilatancií s dlouhodobým účinkem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky