Dosahování hodnoty glykovaného hemoglobinu nižší než 7 % bez nárůstu hmotnosti či výskytu hypoglykemie – metaanalýza studií klinického programu liraglutidu

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Úvod

V progresi a rozvoji komplikací diabetu hrají významnou úlohu hyperglykemie, obezita a hypertenze. Naproti tomu hypoglykemie snižuje kvalitu života pacientů a značně ovlivňuje jejich compliance k léčbě. Současná léčebná doporučení se tedy zaměřují nejen na pokles glykovaného hemoglobinu (HbA1c), ale i na snížení hmotnosti, minimalizaci výskytu hypoglykemie a dosažení specifických cílů týkajících se krevního tlaku (TK) a sérových lipidů. Využití kompozitních ukazatelů může přispět také k odlišení jednotlivých léčebných přípravků používaných k terapii diabetu z hlediska celkového klinického přínosu.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky