Saxagliptin v přídatné léčbě pacientů s nedostatečně kompenzovaným diabetem 2. typu léčených samotným inzulinem nebo inzulinem s metforminem

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Úvod

Saxagliptin je potentní, selektivní inhibitor dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4). Inhibice DPP-4 brání degradaci gastrointestinálních inkretinů GLP-1 (glukagon-like peptid-1) a GIP (glukózo-dependentní inzulinotropní polypeptid), které v závislosti na glykemii stimulují uvolňování inzulinu z β-buněk pankreatu; GLP-1 kromě toho tlumí sekreci glukagonu α-buňkami pankreatu. V České republice je saxagliptin registrován k léčbě dospělých pacientů s diabetes mellitus 2. typu (DM2) v kombinaci s metforminem, deriváty sulfonylurey, thiazolidindiony a nově také v kombinaci s inzulinem.

Komentář ke studii

MUDr. Marek Honka

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky