Význam amlodipinu v léčbě hypertenze u mladších a starších pacientů – post-hoc analýza studie ASCOT-BPLA

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Úvod

Věk nemocného je bezpochyby velmi významným rizikovým faktorem kardiovaskulárních (KV) onemocnění. Současně platí, že přinejmenším polovina pacientů s KV chorobami je starších 65 let. Je tedy velmi žádoucí snaha o implementaci takových léčebných strategií, které by odrážely tuto skutečnost a nebyly založeny pouze na výsledcích klinických studií se soubory mladších nemocných.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc.; prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky