Účinnost a bezpečnost sunitinibu u starších pacientů s metastatickým renálním karcinomem – poolovaná analýza

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Úvod

Sunitinib je multikinázový inhibitor indikovaný k léčbě pokročilého nebo metastatického renálního karcinomu (RCC). Prostřednictvím inhibice mnoha receptorových kináz tlumí nádorový růst, patologickou angiogenezi i metastatickou progresi nádoru. Doporučená dávka sunitinibu je 50 mg 1x denně perorálně po dobu čtyř po sobě jdoucích týdnů, po kterých následuje dvoutýdenní pauza (režim 4/2).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky