Vliv dlouhodobé léčby simvastatinem na morbiditu a mortalitu

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Statiny jsou známé nejen svými hypolipidemizujícími účinky, ale taktéž svojí schopností ovlivnit prognózu osob s kardiovaskulárním onemocněním. Nyní byly publikovány výsledky 11letého sledování nemocných, kteří se zúčastnili studie HPS (Heart Protection Study). Sledovaný soubor tvořilo 20 536 nemocných ve vysokém riziku, kteří byli léčeni simvastatinem v denní dávce 40 mg nebo placebem po průměrnou dobu 5,3 roku trvání studie; následně byli sledováni v průměru po dobu dalších 11 let. Již během trvání studie byl pozorován průměrný pokles koncentrace LDL-cholesterolu o 1 mmol/l, čemuž odpovídal i pokles závažných vaskulárních příhod o 23 % (95% CI: 19−28; p < 0,0001) počínaje prvním rokem trvání studie. V období po skončení studie nebyl pozorován další pokles ani těchto příhod (RR: 0,95; 95% CI: 0,89−1,02), ani vaskulární mortality (RR: 0,98; 95% CI: 0,90−1,07). Tato data tak podporují doporučení nejen včasného zahájení léčby statiny, ale i jejich dlouhodobého podávání.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky