Saxagliptin u diabetiků s postižením ledvin

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Gliptiny představují v dnešní diabetologii velmi moderní lék. Možnosti léčby u nemocných se sníženou činností ledvin jsou často velmi omezené. V 52týdenní dvojitě zaslepené klinické studii byl pacientům s diabetem 2. typu s různou mírou postižení ledvin po randomizaci podáván saxagliptin 2,5 mg/den nebo placebo k již zavedené antidiabetické léčbě včetně inzulinu (n = 170; průměrná hodnota HbA1c: 7–11 %; Clcr < 50 ml/min). Pozorovaný pokles HbA1c byl výraznější v aktivně léčené skupině, přičemž rozdíl oproti placebu činil 0,73 % (p < 0,001). Výraznější pokles byl však pozorován u osob se středně těžkým až těžkým snížením činnosti ledvin, a sice –0,94 % vs. 0,19 %, respektive –0,81 % vs. –0,49 %. Srovnatelný rozdíl byl zaznamenán mezi saxagliptinem a placebem u nemocných s terminálním selháním ledvin: –1,13 % vs. –0,99 %. Významně nižší při užití saxaglipinu byly též průměrné hodnoty glykemie nalačno, a to opět u nemocných se středně těžkou až těžkou renální insuficiencí. Léčba byla přitom velmi dobře snášena.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky