Apixaban versus enoxaparin

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie, Vnitřní lékařství

Enoxaparin je stále jedním z nejvyužívanějších nízkomolekulárních heparinů podávaných v prevenci žilního tromboembolismu u kriticky nemocných osob. Nedávno byl vysloven předpoklad, že déle působící profylaxe apixabanem může být pro nemocné přínosnější než běžně užívané hepariny. Ověřovací studie byla dvojitě zaslepená, randomizovaná a placebem kontrolovaná (n = 6 528). Ukázalo se, že podávání apixabanu bylo sice provázeno snížením výskytu primárního sledovaného ukazatele, zahrnujícího smrt způsobenou žilním tromboembolismem, plicní embolii, symptomatickou hlubokou žilní trombózu či asymptomatickou proximální hlubokou žilní trombózu, toto snížení však nebylo signifikantní − 2,71 % vs. 3,06 % (RR pro apixaban: 0,87; 95% CI: 0,62−1,23; p = 0,44). Léčba byla navíc provázena signifikantně vyšším výskytem závažného krvácení − 0,47 % vs. 0,19 % (RR: 2,58; 95% CI: 1,02−7,24; p = 0,04).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky