Fixní kombinace IKS + β2-agonista v léčbě astmatu: metaanalýza

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Alergologie, Pneumologie

Dlouhodobě působící β2-agonisté (LABA) jsou druhou nejčastější lékovou skupinou využívanou u nemocných s astmatem nedostatečně kontrolovaným podáváním inhalačních kortikosteroidů (IKS). V čerstvě publikované metaanalýze v rámci Cochrane Library byl hodnocen relativní účinek fixních kombinací fluticason/salmeterol (F/S) a budesonid/formoterol (B/F) v nejméně 12týdenních klinických studiích. Vstupní kritéria splnilo celkem pět studií (n = 5 537). Pravděpodobnost exacerbací vyžadujících perorální podání kortikosteroidů byla nižší u osob léčených kombinací F/S, ovšem rozdíl mezi oběma skupinami nebyl signifikantní (OR: 0,89; 95% CI: 0,74−1,07). Třebaže pravděpodobnost hospitalizace byla naopak vyšší u osob F/S, ani zde rozdíl nebyl signifikantní (OR: 1,29; 95% CI: 0,68−2,47). U těchto nemocných byl rovněž zaznamenán vyšší výskyt závažných nežádoucích účinků (OR: 1,47; 95% CI: 0,75−2,86), ovšem opět bez statistické významnosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky