Inhibitory protonové pumpy u dětí s obtížně léčitelným astmatem

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Alergologie, Pneumologie

U dětí trpících bronchiálním astmatem bývá poměrně často zjišťován asymptomatický gastroezofageální reflux (GER), který může být zdrojem nedostatečné odpovědi na léčbu inhalačními kortikosteroidy. Jelikož jedním ze základních kamenů léčby GER je využití inhibitorů protonové pumpy, byla u takto nemocných dětí podávána léčba u nás poněkud méně užívaným inhibitorem protonové pumpy lansoprazolem. Studie byla randomizovaná a kontrolovaná placebem a zúčastnilo se jí 360 dětí průměrného věku 11 let, jimž bylo podáváno placebo nebo lansoprazol v dávce 15 mg/den při hmotnosti do 30 kg a 30 mg/den při hmotnosti vyšší. S odstupem 6 měsíců činil průměrný rozdíl v dosaženém skóre podle dotazníku ACQ (Asthma Control Questionnaire) mezi oběma skupinami pouze 0,2 bodu (95% CI: 0,0−0,3). Statisticky významný rozdíl nebyl zjištěn ani v sekundárně sledovaných ukazatelích, jako jsou FEV1, kvalita života či výskyt záchvatů s obtížnou kontrolou. V podskupině dětí, u kterých byla průběžně sledována hodnota pH v jícnu a které užívaly lansoprazol, byl navíc pozorován významně vyšší výskyt respiračních infekcí (RR: 1,3; 95% CI: 1,1−1,6).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky