Fluticason furoát v léčbě astmatu

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Alergologie, Pneumologie

Fluticason furoát (FF) je v současnosti jedním z nejmodernějších kortikosteroidů a je hojně využívaný u alergické rýmy. Nově je však testován rovněž v léčbě bronchiálního astmatu, kde je využívána jeho forma propionátu (FP), často pak v kombinaci s dlouhodobě působícím agonistou β2-receptorů salmeterolem. Nyní je FF testován ve fixní kombinaci s vilanterolem nejen v léčbě astmatu, ale i v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci. V rámci osmitýdenní multicentrické randomizované dvojitě zaslepené klinické studie byla nyní hodnocena účinnost této kombinace u pacientů se středně těžkým až těžkým astmatem symptomatických při středně vysoké dávce inhalačního kortikosteroidu (n = 627). Randomizováni byli k užívání placeba, FF 200 μg, 400 μg, 600 μg či 800 μg (1x denně pomocí DPI) nebo FP v dávce 500 μg 2x denně (pomocí Diskus/Accuhaler). Všechny dávky FF byly signifikantně účinnější než placebo (p < 0,001) při hodnocení změny večerní FEV1 před aplikací a minimálně stejně účinné jako FP. V dosaženém účinku nebyla pozorována závislost na velikosti podané dávky; obdobně zvýšená byla i hodnota PEF ve všech skupinách oproti placebu (p < 0,001) a zaznamenán byl i vliv na spotřebu úlevové medikace. Podávání FF bylo obecně velmi dobře snášeno, přičemž vyšší výskyt moučnivky než při užívání placeba byl pozorován pouze při užití nejvyšší dávky. Pro další výzkum a budoucí klinické užívání závěrem autoři na základě pozorovaných výsledků doporučují dávku FF 200 μg.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky