Niacin u nemocných s nízkou hodnotou HDL-cholesterolu

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

U osob s kardiovaskulárním onemocněním může kardiovaskulární riziko přetrvávat i navzdory dosažení cílové hodnoty LDL-cholesterolu. Zůstává však nejasné, zda přidání niacinu ke statinové léčbě může přispět ke zvýšení koncentrace HDL-cholesterolu a tím toto riziko snížit, nebo dokonce eliminovat. S cílem ověření této hypotézy byla provedena tříletá randomizovaná klinická studie, v níž byl nemocným společně se simvastatinem v denní dávce 40−80 mg a ezetimibem 10 mg/den podáván niacin v dávkách 1,5−2 g, nebo placebo (n = 3 414). S odstupem dvou let od zahájení studie vedlo podávání niacinu k signifikantnímu zvýšení mediánu hodnoty HDL-cholesterolu z 0,91 na 1,08 mmol/l. Současně byl zaznamenán pokles triacylglycerolemie z 1,85 na 1,38 mmol/l a LDL-cholesterolu z 1,91 na 1,6 mmol/l. I přes tyto příznivé výsledky však výskyt primárního sledovaného kompozitního ukazatele (smrt z koronární příčiny, nefatální infarkt myokardu, ischemická CMP, hospitalizace pro akutní koronární syndrom či revaskularizace) byl v obou ramenech studie prakticky srovnatelný, a sice 16,4 % vs. 16,2 % při podávání placeba (p = 0,79).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky