Kortikosteroidy versus sympatomimetika v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Pneumologie

Dlouhodobě působící β2-agonisté (LABA) v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy (IKS) jsou užívány v udržovací léčbě středně těžké až těžké formy chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). V rámci recentní metaanalýzy celkem sedmi randomizovaných klinických studií (n = 5 997) s trváním od šesti měsíců do tří let byla srovnávána účinnost obou těchto lékových skupin. V primárně hodnoceném ukazateli, kterým byl počet pacientů s exacerbací, nebyl mezi LABA a IKS zaznamenán signifikantní rozdíl (OR: 1,22; 95% CI: 0,89−1,67). Obdobné zjištění se týkalo i počtu exacerbací vztažených na 1 pacientorok (RR: 0,96; 95% CI: 0,89−1,02). Výskyt pneumonie byl však signifikantně vyšší u nemocných léčených IKS (OR: 1,38; 95% CI:1,1−1,73). U těchto nemocných byla též zaznamenána vyšší mortalita (OR: 1,17; 95% CI: 0,97−1,42), ovšem rozdíl nebyl statisticky významný. U nemocných užívajících LABA bylo dle očekávání pozorováno výraznější zlepšení v prebronchodilatačních hodnotách FEV1, přičemž průměrný rozdíl činil 18,99 ml (95% CI: 0,52−37,46), což bylo provázeno i vyšší kvalitou života. Mezi oběma skupinami nebyl zjištěn rozdíl v počtu hospitalizací pro exacerbaci, v počtu lehkých exacerbací, hodnotách PEF, dušnosti, symptomovém skóre, užívání záchranné medikace, výskytu nežádoucích příhod, celkovém počtu hospitalizací ani v předčasném ukončení účasti ve studii.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky