Dulanermin v léčbě NSCLC

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Dulanermin je rekombinantní lidský protein ovlivňující aktivitu receptorů DR4 a DR5 (tzv. „death" receptory), čímž navozuje spuštění apoptózy u senzitivních nádorů. V současnosti je jeho účinnost hodnocena u non-hodgkinských lymfomů a nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Právě u pokročilého nebo rekurentního NSCLC byl nyní testován v kombinaci s paclitaxelem, carboplatinou (PC) a bevacizumabem (PCB). Randomizované studie se zúčastnilo celkem 213 nemocných, kteří byli léčeni PC (skupina 1), kombinací PC a dulanerminu (skupina 2), PCB (skupina 3), kombinací PCB a dulanerminu (skupina 4), nebo dulanerminem samotným (skupina 5). Objektivní odpovědi na léčbu bylo v jednotlivých skupinách dosaženo u 39 % (95% CI: 24−56), 38 % (95% CI: 24−54 %), 50 % (95% CI: 35−65 %), 40 % (95% CI: 25−56 %) a 40 % (95% CI: 25−56 %) pacientů, přičemž mezi skupinami navzájem nebyl pozorován signifikantní rozdíl. Nejčastějšími nežádoucími příhodami stupně 3 a více byly neutropenie, astenie, anemie, trombocytopenie a hemoptýza.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky