Diuretika v léčbě syndromu dechové tísně

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Otok plic je závažnou komplikací při syndromu dechové tísně (RDS) u předčasně narozených dětí. Recentní metaanalýza sedmi studií nyní kriticky hodnotí význam podávání kličkových diuretik v čele s furosemidem. Ten byl použit v šesti studiích, a to ještě před současnou érou podávání kortikosteroidů, surfaktantu a restrikce tekutin. Ukázalo se, že furosemid nemá žádný dlouhodobě výrazný přínos. Jím navozené přechodné zlepšení plicních funkcí nepřevážilo nad zvýšeným rizikem hemodynamické nestability. V nedávno provedené studii byl prokázán významný přínos podávání teofylinu ve snížení rizika oligoanurie s přechodným zlepšením činnosti ledvin, avšak nebyla ovlivněna jejich funkce následně po ukončení hospitalizace.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky