Alogliptin u diabetu 2. typu

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Alogliptin je novým zástupcem inhibitorů dipeptidylpeptidázy 4, tedy gliptinů. Jeho vliv na kontrolu glykemie u diabetiků 2. typu nedostatečně reagujících na léčbu metforminem a pioglitazonem byl nedávno hodnocen v randomizované dvojitě zaslepené 52týdenní studii kontrolované placebem. V ní byl pacientům s hodnotami HbA1c nad 7−10 % při léčbě metforminem (Met, 1,5 g/den a výše) a pioglitazonem (Pio, 30 mg/den) navíc podáván alogliptin (Alo) 25 mg (n = 404), nebo ve druhém rameni studie byl navíc přidán pioglitazon v dávce 15 mg. Kombinace Met + Pio30 + Alo25 poskytovala lepší kontrolu glykemie ve srovnání s kombinací bez gliptinu, tedy Met + Pio45 – průměrná změna hodnoty glykovaného hemoglobinu byla –0,7 % vs. –0,29 % (p < 0,001), přičemž dosažený pokles nikterak nesouvisel s výchozí hodnotou. Při užití trojkombinace rovněž více nemocných dosáhlo hodnoty do 7 % (33,2 % vs. 21,3 %) a do 6,5 % (8,7 % vs. 4,3 %; p < 0,001) či výraznějšího poklesu glykemie nalačno (–0,8 vs. –0,2 mmol/l; p < 0,001) a lepší funkce β-buněk (p < 0,001). Výskyt hypoglykemie byl přitom v obou skupinách prakticky srovnatelný.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky