Biliární peritonitida se syndromem toxického šoku – případ úspěšné antibiotické léčby tigecyclinem

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Antibiotika
Autoři: MUDr. Radovan Uvízl
Autoři - působiště: KARIM LF UP a FN, Olomouc

Souhrn

Závažné pooperační komplikace způsobené dehiscencí střevní anastomózy jsou nejen vždy důvodem k prodloužení pobytu pacienta na jednotce intenzivní péče a celé hospitalizace, ale znamenají také velmi často přímé ohrožení života pacienta. Obtížná a zdlouhavá terapie těchto komplikací spočívá jednak v kauzálním, často opakovaném chirurgickém ošetření netěsnosti GIT, založení odlehčující stomie, evakuaci infekčního ložiska, provedení důkladné toalety dutiny břišní a založení proplachových lavážních drénů. Avšak neméně důležitá je i podpůrná terapie ve smyslu efektivní nutrice, zajištění optimálního stavu vnitřního prostředí a imunomodulace. Zcela zásadní je však úloha účinných antibiotik, která nejen musejí mít dostatečný průnik do cílové tkáně, ale také vyvolávající bakteriální agens musí být k antibiotiku dostatečně citlivé. Tento požadavek zahrnuje nezbytnost nasazení antibiotika v dostatečné dávce, optimální způsob aplikace a délku podávání. Ideálním výchozím bodem pro nasazení antibiotika je znalost antibiogramu daného původce infekce, avšak velmi často jsme nuceni zahájit antibakteriální léčbu bez této znalosti a antibiotikum podat naslepo – empiricky. V případě život ohrožujících infekcí tak volíme účinná antibiotika se širokým spektrem a teprve po určení infekčního agens přistupujeme k případné deeskalaci.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky