Využití cetuximabu v praxi – současné standardy a možnosti v budoucnosti

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Tomáš Pokrivčák
MUDr. Ondřej Sláma
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Autoři - působiště: Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn

Kolorektální karcinom je jedním z nejčastějších nádorových onemocnění u nás, s incidencí 76/100 000 obyvatel, což zařazuje Českou republiku v celoevropském měřítku u mužů na první a u žen na druhé místo ve výskytu této malignity. Kolorektální karcinom zároveň patří i k nejčastějším příčinám úmrtí na zhoubné onemocnění u nás. Nejvíce zastoupeným klinickým stadiem je stadium IV (26 %). Vznik tohoto nádoru může být ovlivněn geneticky a životním stylem. Nádory oblasti hlavy a krku představují v Evropě u mužů čtvrté nejčastější nádory. V České republice je incidence nádorů orofaryngu 0,91/100 000 obyvatel s mortalitou 0,65/100 000 obyvatel. Nejvíce zastoupeným klinickým stadiem je opět stadium IV (58,9 %). Z hlediska rizikových faktorů má rozhodující vliv kouření a konzumace alkoholu. Průměrný věk pacientů se pohybuje mezi 50 a 60 lety. Obě diagnózy spojuje možnost využití cetuximabu v pokročilých klinických stadiích onemocnění – u nádorů kolorekta při vzdálené diseminaci, je-li nádor s nemutovaným typem (wild-type) genu KRAS, a u lokoregionálně pokročilého spinocelulárního karcinomu hlavy a krku bez vzdálených metastáz v kombinaci s radioterapií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky