Imunoterapie přináší nové typy klinické odpovědi: ipilimumab u pacientů s metastatickým melanomem

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Ivana Krajsová, MBA
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.1
MUDr. Radek Lakomý1
MUDr. Eugen Kubala2
Dr. Marek Šťastný3
MUDr. Denisa Vitásková†
prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.†
Autoři - působiště: Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
1 Masarykův onkologický ústav, Brno
2 Klinika onkologie a radioterapie FN, Hradec Králové
3 Scientific advisor, BMS, Praha
†Onkologická klinika FN, Olomouc

Souhrn

Se vstupem nových protinádorových léků do klinické praxe je zcela nezbytné použití takových kritérií, která dostatečným způsobem umožní vyhodnotit klinickou aktivitu těchto léčiv a jejich přínos pro pacienta. První kritéria hodnocení odpovědi na protinádorovou léčbu vytvořila Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 1979, ale nové zobrazovací metody v dalších desetiletích vyvolaly nutnost použití modernějších přístupů. V roce 2000 byla navržena kritéria RECIST (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors), která hodnotí úspěch léčby na základě zmenšení velikosti metastatických lézí po ukončení terapie. Progrese choroby je podle těchto kritérií definována jako nárůst kumulativní velikosti cílových lézí o 20 % nebo vznik nové léze. Tato kritéria byla vytvořena v éře převážně cytotoxických látek, a proto umožňují relativně spolehlivě posoudit odpověď právě na tento typ léčby. Obecně přijímanou premisou je fakt, že má-li být léčba nádoru účinná, musí být spojena se zmenšením nádorové masy. Proto pro oba výše uvedené typy kritérií hodnocení platí, že objev nové léze či zvětšení nádoru představuje progresi choroby a selhání léčebné strategie. Kritéria RECIST byla v roce 2009 inovována na verzi RECIST 1.1, která umožňuje hodnotit kostní metastázy větší než 10 mm a nově zavádí i hodnocení patologicky infiltrovaných lymfatických uzlin.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky