Zkušenost s léčbou pacienta s refrakterní chronickou B-lymfocytární leukemií monoklonální protilátkou ofatumumabem

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Renata Urbanová
MUDr. Zuzana Kubová
Autoři - působiště: Hemato-onkologická klinika FN, Olomouc

Souhrn

Monoklonální protilátky jsou vysoce účinné v cílené léčbě mnoha onemocnění. Imunoterapie protilátkou anti-CD20 (rituximabem) představuje jeden z nejvýznamnějších pokroků v léčbě lymfoproliferativních onemocnění. Další nadějnou, plně humánní protilátkou je anti-CD20 protilátka ofatumumab. Účinnost ofatumumabu byla prokázána v preklinických i klinických studiích. Váže se na jiné místo antigenu CD20 než rituximab, pomaleji se uvolňuje z vazby na antigen a je popsána výraznější komplementem zprostředkovaná cytotoxicita.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky