Panitumumab v léčbě kolorektálního karcinomu v České republice

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Lubomír Slavíček
MUDr. Věra Benešová
MUDr. Stanislava Cahová
MUDr. Václav Janovský*
MUDr. Jiří Bartoš**
MUDr. Milan Lysý***
Ing. Petr Brabec†
doc. RNDr. Ladislav Dušek, DrSc.†
Mgr. Zbyněk Bortlíček†
Autoři - působiště: Onkologické oddělení Nemocnice Jihlava
*Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice
**Oddělení klinické onkologie Nemocnice Liberec
***Oddělení radiační onkologie, Krajská zdravotní – Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
†Institut biostatistiky a analýz MU, Brno

Incidence kolorektálního karcinomu neustále narůstá a Česká republika v současnosti zaujímá páté místo na světě. Za posledních 20 let stoupla incidence kolorektálního karcinomu o 50 %. Ročně je u nás diagnostikováno přes 8 000 nových případů, z toho 25 % je ve stadiu IV, u dalších 25 % pacientů s původně lokalizovaným onemocněním dochází v průběhu dalšího života ke generalizaci. Standardní součástí léčby pokročilého onemocnění je dnes biologická léčba. Po selhání primární léčby (v době zpracování práce chemoterapie ± bevacizumab) je možno podat v dalších liniích léčby anti-EGFR protilátky cetuximab nebo panitumumab.

Panitumumab (Vectibix, Amgen) je první rekombinantní plně humánní monoklonální protilátka proti EGFR. Statisticky významné prodloužení přežívání bez progrese oproti nejlepší podpůrné péči (BSC) u pacientů progredujících na standardní chemoterapii bylo poprvé prokázáno ve studii van Cutsema a spol. z roku 2007.1 V ČR je panitumumab hrazen ze zdravotního pojištění v síti komplexních onkologických center (KOC) a je podáván od roku 2008.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky