Lapatinib ve 2. linii biologické léčby generalizovaného HER2-pozitivního karcinomu prsu

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Popisujeme případ ženy, která onemocněla ve svých 45 letech, v roce 2005, invazivním duktálním karcinomem levého prsu. Onemocnění bylo hodnoceno jako T2 N1 M0, ER- a PR-negativní, HER2-pozitivní (stanovení metodou FISH). Pacientka podstoupila ve Všeobecné fakultní nemocnici prs šetřící výkon s exenterací axily s histologickým nálezem nádoru totožného jako z punkce pT1c N1 (LU 3+/16). Stagingová vyšetření byla negativní. Po operaci absolvovala chemoterapii kombinací TAC (docetaxel, doxorubicin, cyklofosfamid, celkem 6x) a potom sekvenčně roční adjuvantní léčbu trastuzumabem (Herceptin). Byla ozářena na prs s boostem 60 Gy a ozářena byla i levá axila.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky