Pseudoprogrese při léčbě ipilimumabem u pacienta s diseminovaným maligním melanomem

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Radek Lakomý
MUDr. Alexandr Poprach
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn

Je popsán případ muže, u kterého byl v březnu 2008 diagnostikován maligní melanom kštice. V době diagnózy bylo pacientovi 46 let. Rodinná, osobní, pracovní i sociální anamnéza byla bez pozoruhodností. Vzhledem k rizikovým faktorům základního onemocnění (Breslow 2,5 mm, mikrometastáza velikosti 0,25 mm v sentinelové krční lymfatické uzlině) byla i přes absenci ulcerace a při negativitě dalších 11 lymfatických uzlin při blokové krční disekci indikována adjuvantní imunoterapie interferonem-α ve středních dávkách. Po dvou měsících léčby interferonem v srpnu 2008 se objevil výsev satelitních kožních metastáz při frontálním okraji jizvy. Pacient podstoupil chirurgické odstranění satelitů s následným ozářením jizvy a jejího okolí v celkové dávce 48 Gy. V průběhu další dispenzarizace bylo onemocnění bez známek aktivity. V říjnu 2010 byly dle vyšetření PET/CT zjištěny vícečetné plicní metastázy velikosti do 10 mm. Od listopadu 2010 do ledna 2011 pacient absolvoval tři cykly paliativní chemoterapie v režimu CVD (cisplatina, vinblastin, dacarbazin), po nichž byla zjištěna velikostní progrese plicních ložisek a počínající postižení uzlin mediastina. Klinický stav v lednu 2011 byl výborný, výkonnostní stav (PS – performance status) podle Karnofského 100 %, laboratorně zcela v mezích. Kromě asymptomatických plicních a mediastinálních metastáz nebyla prokázána jiná vzdálená diseminace, místo po operaci primárního nádoru a satelitů bylo bez recidivy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky