Kompletní remise po léčbě ipilimumabem u dvou pacientů s metastatickým maligním melanomem

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jarmila Prošvicová
MUDr. Eugen Kubala
Autoři - působiště: Klinika onkologie a radioterapie FN, Hradec Králové

Souhrn

Léčba melanomu byla až dosud omezena na možnosti používat interferon-α (IFN-α) a chemoterapii, účinnost této terapie však byla velmi nízká. Zařazením ipilimumabu do léčby pokročilého metastazujícího melanomu se otevřela další možnost, jak zvrátit nepříznivý vývoj nemoci u našich pacientů.

Předkládáme dvě kazuistiky nemocných, u nichž se podařilo již po prvním podání ipilimumabu dosáhnout kompletní remise.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky