Okamžitá léčebná odpověď na léčbu ipilimumabem u pacientky s maligním melanomem

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Ivana Krajsová, MBA
Autoři - působiště: Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Popisujeme případ 43leté pacientky léčené ipilimumabem v rámci Specifického léčebného programu (SLP) pro inoperabilní a progredující melanom stadia IIIC, u které selhaly všechny předchozí léčebné postupy.

Rodinná anamnéza pacientky je bezvýznamná, v osobní anamnéze jsou běžné dětské nemoci, porod císařským řezem, jinak se nikdy s ničím neléčila.

V lednu 2010 pacientka podstoupila excizi nodulárního melanomu levého stehna, histologicky byl potvrzen ulcerovaný nádor tloušťky 3,7 mm s mikrometastázami v sentinelové uzlině (SLN). Při následné exenteraci levého třísla bylo vyšetřeno celkem 8 lymfatických uzlin, již bez metastáz. U pacientky byla zahájena adjuvantní imunoterapie interferonem- α, která byla ukončena v prosinci 2010 pro progresi onemocnění a vznik satelitních a intranzitních kožních a podkožních metastáz (obrázek 1). Následná chemoterapie a imunoterapie byla bez účinku, onemocnění dále progredovalo. Kromě mnohočetných kožních metastáz se také zvýraznil lymfedém celé končetiny, který omezoval hybnost pacientky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky