Stabilizace onemocnění u pacienta s metastatickým melanomem choroidey po léčbě ipilimumabem

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Ivana Krajsová, MBA
MUDr. Josef Hořejš, CSc.
Autoři - působiště: Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Je popisován případ 59letého pacienta po enukleaci bulbu pro melanom choroidey s metastázami do jater. Léčba ipilimumabem v rámci Specifického léčebného programu (SLP) vyvolala stabilizaci onemocnění až po přechodném zvětšení ložisek.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky