Axitinib v léčbě metastatického renálního karcinomu

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Hana Procházková-Študentová
prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika, FN Olomouc
Klíčová slova: axitinib, tyrosinkinázový inhibitor, metastatický karcinom ledviny, VEGF, cílená léčba

Souhrn

Karcinom ledviny se liší od ostatních nádorů v mnoha aspektech svým biologickým chováním, z čehož pak vyplývá odlišný terapeutický přístup, a to především s ohledem na druh používané systémové léčby. Vzhledem k chemorezistenci má v systémové terapii metastatického karcinomu ledviny hlavní místo cílená léčba, jejímž mechanismem účinku je působení na vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF), který hraje klíčovou roli v etiopatogenezi a růstu nádorů ledvin. Axitinib patří do skupiny tzv. tyrosinkinázových inhibitorů, je silným a selektivním inhibitorem receptorů VEGFR-1, VEGFR-2 a VEGFR-3, inhibuje rovněž PDGFR a KIT. Jeho účinnost se zkouší u řady solidních nádorů. Výsledky klinických studií u metastatického karcinomu ledviny ukazují, že dosahuje vysokého procenta objektivních odpovědí, prodlužuje přežití do progrese i celkové přežití nemocných. Axitinib se v rámci klinických studií podává perorálně v dávce 5 mg dvakrát denně. Z dostupných bezpečnostních dat vyplývá, že se jedná o velmi dobře snášený lék. V současné době probíhá jeho registrace do 2. linie léčby metastatického renálního karcinomu po selhání jedné předchozí linie systémové terapie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky