Catumaxomab v léčbě maligního ascitu

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Katarína Petráková
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Klíčová slova: maligní ascites, catumaxomab, punkce ascitu

Souhrn

Příčinou maligního ascitu mohou být různé solidní nádory. Nejčastěji se vyskytuje při metastatickém karcinomu ovaria, žaludku, karcinomu prsu, endometriálním karcinomu, karcinomu tlustého střeva a pankreatu. Primární léčbou maligního ascitu je chemoterapie. Při rekurentním ascitu je však často neúčinná. Catumaxomab (Removab) je trojfunkční monoklonální bispecifická protilátka, která je zaměřená proti adhezní molekule epitelových buněk (EpCAM – epithelial cell adhesion molecule) a antigenu CD3. Je složená z myší protilátky IgG2a a potkaní protilátky IgG2b a reprezentuje novou podtřídu protilátek. V multicentrické klinické studii II./III. fáze bylo u nemocných léčených catumaxomabem delší přežívání bez nutnosti paracentézy (ovariální karcinom 52 vs. 11 dní, non-ovariální karcinom 37 vs. 11 dní, p < 0,0001). Nejvýznamnějšími nežádoucími účinky byly příznaky způsobené SIRS (syndrom systémové zánětlivé odpovědi).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky