Nové možnosti překonání rezistence na hormonální léčbu u metastatického karcinomu prsu

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: karcinom prsu, hormonální léčba, exemestan, everolimus, mTOR

Souhrn

Příčinou ztráty účinku hormonální terapie u hormonálně dependentního karcinomu prsu je rezistence vůči hormonální léčbě, primární nebo získaná. Ta znemožňuje použití dosavadní hormonální léčby. Tuto rezistenci je možné překonat převedením na hormonální léčbu s jiným mechanismem účinku, nebo kombinací hormonální terapie s inhibitorem mTOR (mammalian target of rapamycin), který může obnovit citlivost nádoru k hormonální terapii, jak to prokázaly výsledky studie III. fáze BOLERO-2.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky