Současný vývoj cílené terapie nádorů oblasti hlavy a krku

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.
MUDr. Dagmar Brančíková
MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D.1
Autoři - působiště: Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN, Brno
1 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny, Brno
Klíčová slova: nádory hlavy a krku, cílená terapie, cetuximab, inhibitory tyrosinkinázy, inhibitory angiogeneze

Souhrn

V léčbě karcinomů hlavy a krku se v poslední době uplatňují nové ozařovací techniky, indukční chemoterapie, a především cílená (biologická) léčba. V souladu s porozuměním biologii signálních cest uplatňujících se při vzniku a progresi nádorů došlo k objevu a zavedení nových terapeutických postupů, které jsou zaměřené na cíle specifické pro nádorové buňky. Z těchto postupů bylo v léčbě nádorů hlavy a krku dosaženo nejlepších výsledků při použití cetuximabu a jeho kombinace s radioterapií a/nebo chemoterapií. V této indikaci byly zkoušeny také další monoklonální protilátky, např. panitumumab, tyrosinkinázové inhibitory nebo inhibitory angiogeneze; studovány jsou též mnohé další látky. Do budoucna je třeba nalézt biomarkery, které by přispěly k individualizaci a optimalizaci terapie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky