Opioidy v léčbě neuropatické bolesti

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Bolest
Autoři: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Autoři - působiště: Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha
Klíčová slova: opioidy, neuropatická bolest, oxycodon, morfin

Souhrn

Evropská federace neurologických společností (EFNS) v současné době opioidy doporučuje jako léky druhé až třetí volby u bolestivé diabetické neuropatie, postherpetické neuralgie i centrální neuropatické bolesti. Ze silně analgeticky působících opioidů jsou v léčbě neuropatické bolesti vedle morfinu nejčastěji hodnoceny oxycodon, fentanyl, methadon či buprenorfin. Účinnost oxycodonu ve srovnání s placebem v léčbě neuropatické bolesti byla doložena především ve dvou klinických studiích u pacientů s postherpetickou neuralgií a diabetickou bolestivou polyneuropatií střední až silné intenzity; oxycodon kromě toho patří k nejlépe snášeným opioidům v této indikaci.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky