Leuprorelin v léčbě pokročilého karcinomu prostaty

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologicko-chirurgické oddělení FN u svaté Anny a LF MU, Brno
Klíčová slova: leuprolid acetát, lokálně pokročilý karcinom prostaty, metastatický karcinom prostaty

Souhrn

Hormonální léčba navozuje remisi u pacientů s pokročilým karcinomem prostaty. Farmakologické kastrace po aplikaci leuprolid acetátu je dosahováno potlačením tvorby testosteronu do kastračních hladin. Výsledky několika klinických studií podpořily kombinaci hormonální léčby a radioterapie u nemocných s vysoce rizikovým karcinomem nebo metastatickým postižením uzlin. Podle doporučení European Association of Urology podávání agonistů hormonu uvolňujícího luteinizační hormon (LHRH) v terapii metastatického karcinomu prostaty ve srovnání s bilaterální orchiektomií přináší pacientovi jednoznačný prospěch z hlediska kvality života, přičemž nebyl prokázán rozdíl v době do progrese onemocnění ani v délce celkového přežití. Nežádoucí účinky léčby analogem LHRH mají vliv na kvalitu života a zvyšují riziko morbidity, např. kardiovaskulární, metabolické a kostní.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky