Nové možnosti léčby nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Téma čísla
Autoři: MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN, Brno
Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic, cílená léčba, gefitinib, afatinib, crizotinib

Souhrn

Karcinom plic je onemocnění s vysokou mortalitou. Ve snaze ovlivnit špatnou prognózu a dosud neuspokojivé výsledky léčby u nemocných s metastazujícím a lokoregionálně pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) jsou vyvíjeny a klinicky testovány další léky (vandetanib, nintedanib, crizotinib). Klinické studie pomáhají určit správné místo látek v léčbě NSCLC již zavedených (pemetrexed, gefitinib, erlotinib, bevacizumab) a jsou v nich testovány také léky užívané u jiných typů nádorů (cetuximab, trastuzumab, pertuzumab). Důležitou součástí nové léčby karcinomu plic jsou pokroky v imunoterapii a vakcinaci při NSCLC.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky